Istorikas, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas.

R. Urbonavičius, kilęs iš Anykščių rajono (1957-05-09 Kavarsko m. Anykščių raj.), 1975 m. baigė Kapsuko 2–ąją vidurinę mokyklą, 1975–1976 m. dirbo Kapsuko rajono kooperatyvų sąjungoje, vėliau 1978–1982 m. studijavo Vilniaus universitete. Istorijos fakultete įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Nuo 1982-10-01 iki 2016-12-31 Marijampolės apskrities archyvo direktorius. Nuo 2017-01-01 Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas. Istorikas yra publikavęs ne vieną mokslinį straipsnį Marijampolės krašto istorijos ir miesto kūrimosi temomis.

Apdovanojimai:

  • Švento Jurgio Marijampolės globėjo medalis. (2017)
  • Archyvaro garbės  ženklas (2017)