Tarpukaris: (ne)žinomi Marijampolės burmistrai

Mūsų krašto praeitis ir turtinga, ir garbinga, tačiau dažnai net ir netolimoje istorijoje randame gausybę „baltų dėmių“. Naudodamasis kai kuriais Lietuvos archyvų dokumentais, šiame rašinyje siekiu supažindinu su penkiais mūsų miesto burmistrais, dirbusiais nuo 1918 iki 1940 metų. Buvo ir ministru Eliziejus Draugelis gimė 1888 m. balandžio 11 d. Bardauskų kaime Gižų valsčiuje Vilkaviškio apskrityje. … Tęskite Tarpukaris: (ne)žinomi Marijampolės burmistrai skaitymą