Realinė gimnazija: keliai ir klystkeliai

Marijampolės realinė gimnazija veikė tik apie septynerius metus 1918-1925 m. (iki 1923 m. vadinta Marijampolės realė gimnazija), tačiau Lietuvos gyvenime ji paliko ryškų pėdsaką. 1918 m. lapkričio 30 d. keturiolikos miesto gyventojų – inteligentų, žydų verslininkų, būsimų mokyklos mokytojų-steigiamasis komitetas pareiškė, kad įkuria „realę gimnaziją, kurios tikslas yra platinti realį apšvietimą (pritaikomų gyvenimui dalykų mokslą … Tęskite Realinė gimnazija: keliai ir klystkeliai skaitymą