MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDOS KŪRIMASIS 1918 METŲ PABAIGOJE