Iš Marijampolės amatų mokyklos istorijos

Marijampolės valstybinė amatų mokykla įkurta 1926 m. balandžio 15 d. Organizuoti Lietuvoje tokio tipo mokyklas buvo pavesta į Švietimo ministeriją dirbti mokyklų inspektoriumi 1925 metais pakviestam Juozui Barkauskui. Jis nuo 1919 m. dirbo mokytoju Marijampolės berniukų gimnazijoje, o 1920-1922 m. buvo miesto burmistru. Nuo 1925 m. rugpjūčio 25 d. iki gruodžio 1 d. J. Barkauskas … Tęskite Iš Marijampolės amatų mokyklos istorijos skaitymą