Berniukų gimnazijos odisėja 1914-1918 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas Marijampolės Rygiškių Jono valstybinės berniukų gimnazijos dokumentų fondas svarbus ne tik mūsų kraštui, bet ir visai Lietuvai. Fonde yra 1877-1920 metų laikotarpio 420 bylų: pedagogų tarybos protokolai, klasių žurnalai, finansiniai dokumentai, atestatai, mokinių bei mokytojų bylos. Daugelis šių gimnazijos kanceliarijos bylų, prasidėjus I Pasauliniam karui, buvo išvežtos į Rusijos imperijos … Tęskite Berniukų gimnazijos odisėja 1914-1918 m. skaitymą